dnes je 21.4.2024

Input:

37/1956 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

č. 37/1956 Zb.
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 1. srpna 1956
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé schvaluje
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 11 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 12 Sb., o zrušení Jednotného fondu pracujících,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 13 Sb., kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 12. dubna 1956 č. 14 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 1. června 1956 č. 20 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 28. června 1956 č. 25 Sb., o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 28. června 1956 č. 26 Sb., o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 19. července 1956 č. 30 Sb., o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů,
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 19. července 1956 č. 31 Sb., o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků.
 
Fierlinger v. r.