dnes je 7.12.2023

Input:

37/1966 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů, platné do 17.1.1967

č. 37/1966 Zb.
[zrušené č. 1/1967 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 9. června 1966,
kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Článek I
Zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti, některých odvětvových ústředních orgánů, se doplňuje takto:
Za ustanovení § 4 se vkládá § 4a tohoto znění:
㤠4a
(1) V oboru vodního hospodářství působí na Slovensku Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství v čele s předsedou. Komisi zřídí a její organizaci a působnost vymezí Slovenská národní rada zákonem.
(2) Předseda Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství plní svěřené úkoly v mezích pravomoci Slovenské národní rady. Další úkoly v oboru vodního hospodářství na Slovensku plní v rozsahu určeném vládou.“
Článek II
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.