dnes je 7.12.2023

Input:

372/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2024

372/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov oznamuje, že suma minimálnej mzdy na rok 2024 je
a) 750 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 4,310 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.