dnes je 7.12.2023

Input:

373/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2024

373/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 120 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) oznamuje, že sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce na rok 2024 sú:
a) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:
 
Stupeň
Suma minimálneho mzdového nároku
1
750,00 eur za mesiac
2
866,00 eur za mesiac
3
982,00 eur za mesiac
4
1 098,00 eur za mesiac
5
1 214,00 eur za mesiac
6
1 330,00 eur za mesiac
b) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:
 
Stupeň
Suma minimálneho mzdového nároku
1
4,310 eura za hodinu
2
4,977 eura za hodinu
3
5,644 eura za hodinu
4
6,310 eura za hodinu
5
6,977 eura za hodinu
6
7,644 eura za hodinu