dnes je 21.5.2024

Input:

38/1950 Sb., Vyhláška o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií

č. 38/1950 Zb.
Vyhláška
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. března 1950
o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií.
Dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií, vyhlášené pod č. 52/1929 Sb., podepsaná v Praze dne 18. května 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou č. 170/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č. 158/1923 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona č. 109/1926 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, byla schválena Národním shromážděním dne 15. října 1948 a ratifikována presidentem republiky dne 24. června 1949.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 17. listopadu 1949.
Tato dodatková dohoda vstoupila v účinnost vzhledem k ustanovení svého čl. III dne 1. prosince 1949.
 
Široký v. r.