dnes je 17.4.2024

Input:

38/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2024 - 2028

38/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. februára 2024 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2024 - 2028.
Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 27. februára 2024 v súlade s článkom 14 ods. 1.
Do textu programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.