dnes je 3.12.2023

Input:

382/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov

382/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. januára 2003 bol v Štrasburgu otvorený na podpis Dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov. Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. marca 2006.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Dodatkovým protokolom uznesením č. 2062 z 15. marca 2023.
Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala Dodatkový protokol 24. mája 2023. Ratifikačná listina bola uložená 28. júna 2023 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európy.
Dodatkový protokol nadobudne pre Slovenskú republiku platnosť 1. októbra 2023 v súlade s jeho článkom 10.