dnes je 8.12.2023

Input:

39/1954 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.

č. 39/1954 Zb.
[zrušené nepriamo č. 330/1991 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. září 1954,
kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.:
§ 1.
Počátek účinnosti ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb. se stanoví na den 1. října 1954.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1954; provede je ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Dolanský v. r.
gen. arm. Dr. Čepička v. r.