dnes je 2.12.2023

Input:

39/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci

č. 39/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. března 1965
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci
Dne 6 října 1964 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci.
Vzájemnou výměnou nót o schválení vstoupila Dohoda na základě svého článku 16 v platnost dne 19. února 1965.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.