dnes je 22.6.2024

Input:

4/1948 Sb.,

č. 4/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 7. ledna 1948
o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.
Ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., se opravují tyto tiskové chyby:
a) v § 5, odst. 7 citace v závorce „odstavec 4“ na „odstavec 6“,
b) v § 5, odst. 13 slova „v odstavcích 2 a 6 až 8“ na „v odstavcích 3 a 6 až 8“,
c) v § 20, odst. 13 slovo „dovědí“ nad „doví“.
 
Nosek v. r.