dnes je 26.2.2024

Input:

4/1950 Sb., Vyhláška o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948

č. 4/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. ledna 1950
o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948.
Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou č. 163/1948 Sb. v prozatímní platnost podle § 1 zákona č. 158/1923 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, byla dne 20. července 1948 schválena Národním shromážděním a dne 22. prosince 1948 ratifikována presidentem republiky.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Sofii dne 14. září 1949 a tímto dnem nabyla dohoda podle ustanovení svého článku 7 mezinárodní účinnosti.
 
Dr. Clementis v. r.