dnes je 15.4.2024

Input:

40/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru, platné do 31.12.1949

č. 40/1947 Zb.
[zrušené č. 279/1949 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. března 1947,
jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 35, odst. 4, § 37, odst. 2 a § 38 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí:
ČÁST PRVNÍ.
Obecní dávky a poplatky.
Oddíl první.
Obecní dávky a poplatky podle vzorných pravidel.
Čl. 1.
Všeobecná úprava sazeb.
(1) Vzorná pravidla o vybírání obecních dávek a poplatků podle vládních nařízení ze dne 27. dubna 1922, č. 143 Sb., k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, a ze dne 26. ledna 1928, č. 15 Sb., jímž se mění vzorná pravidla, uveřejněná v dodatcích ku vládnímu nařízení ze dne 27. dubna 1922, č. 143 Sb., a vydávají další vzorná pravidla pro obecní dávky a poplatky, ve znění vládního nařízení ze dne 27. března 1941, č. 159 Sb., se mění s výhradou ustanovení odstavců 2 a 3 tak, že se sazby obecních dávek a poplatků, vyjádřené v měnových jednotkách (nikoli v procentech), nahrazují trojnásobkem.
(2) Ustanovení předchozího odstavce se netýká vzorných pravidel o vybírání dávky z používaných místností a dávky ze spotřeby elektrické energie a plynu k účelům osvětlovacím, ani vzorných pravidel o vybírání vodného (všeobecného a zvláštního) a poplatků za používání obecních stok (§§ 2 a 14 příslušných pravidel) a poplatků za odvoz popela a smetí.
(3) Sazby (odstavec 1) ve vzorných pravidlech o vybírání obecní dávky ze psů, která jsou uvedena v dodatku k vládnímu nařízení ze dne 16. října 1941, č. 421 Sb., jímž se vydávají nová vzorná pravidla pro obecní dávku ze psů, a doplněna nařízením ze dne 6. listopadu 1942, č. 398 Sb., se nahrazují dvojnásobkem, pokud nejde o psy, jichž je zapotřebí k hlídání zemědělských závodů, pro které se sazba nezvyšuje.
Čl. 2.
Obecní dávka z nápojů.
Vzorná pravidla o vybírání obecní dávky z nápojů, uvedená v dodatku k vládnímu nařízení ze dne 23. ledna 1941, č. 36 Sb., o úpravě vybírání obecní dávky z nápojů, se mění takto:
1. Ustanovení § 1 zní:
„(1) Obecní dávce z nápojů podléhá s výhradou ustanovení odstavců 2 až 4 úplatné podávání (prodej)
1. alkoholu prostých nápojů, zejména minerálních vod, sodovek, limonád, čaje a jiných výtažků z rostlinných látek, kakaa, čokolády, kávy (i mražené čokolády nebo kávy), vyjímajíc však mléko jakéhokoli druhu a v jakémkoli stavu, a to k požití na místě, zvláště v hostinských a výčepních místnostech a v jiných místnostech, kde se takové nápoje podávají za úplatu (prodávají);
2. nápojů obsahujících alkohol, zejména vína jakéhokoli druhu, nápojů vínu podobných nebo víno obsahujících, kořalek (likérů) jakéhokoli druhu, rumu, dále araku a jiných destilátů, vyjímajíc však pivo a líh, a to bez ohledu, zda nápoj je spotřebiteli úplatně podáván (prodáván) v nádobách otevřených nebo uzavřených k požití na místě (ustanovení č. 1), či ke spotřebě mimo podnik nebo místo, kde byl úplatně podán (prodán).
(2) Ustanovení odstavce 1, č. 1 se