Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

404/2019 Z.z., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

404/2019 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty zohľadňuje zmeny vykonané v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinné od 1. januára 2020, a to zavedenie nových ustanovení umožňujúcich oslobodenie od dane pri určitých zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom. Zmenou daňového priznania sa
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore