Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

405/2019 Z.z., Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

405/2019 Z. z.
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. októbra 2019,
ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 471/2009 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Vzor súhrnného výkazu k dani z
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore