dnes je 19.7.2024

Input:

41/1945 Sb., Vyhláška o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1929

č. 41/1945 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 20. srpna 1945
o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1926.
Podle § 3 vládního nařízení ze dne 28. září 1938, č. 202 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové, vyhlašuji :
Dnem účinnosti této vyhlášky obnovuje se na území České a Moravskoslezské platnost těchto papírových platidel československé měny :
a) stokorunových bankovek s datem 10. ledna 1931, vydaných vyhláškou ministerstva financí ze dne 17. června 1932, č. 90 Sb., které podle § 1, odst. 1 opatření Stálého výboru ze dne 19. září 1938, č. 179 Sb., mají povahu státovek (drobných peněz);
b) padesátikorunových bankovek s datem 1. října 1929 vydaných vyhláškou ministerstva financí ze dne 21. února 1931, č. 34 Sb., které podle § 11, odst. 1 zákona ze dne 18. května 1938, č. 101 Sb., jsou drobnými penězi papírovými;
c) dvacetikorunových bankovek s datem 1. října 1926, vydaných vyhláškou ministerstva financí ze dne 9. března 1927, č. 19 Sb., které podle § 11, odst. 1 zákona ze dne 18. května 1938, č. 101 Sb., jsou drobnými penězi papírovými.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Šrobár v. r.