dnes je 26.5.2024

Input:

41/1946 Sb., Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939, platné do 30.12.1992

č. 41/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 26. ledna 1946
o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939.
Podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mino území republiky Československé, vyhlašuji:
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1946 zůstávají nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939 a stanovy, připojené k tomuto nařízení, v platnosti.
Čl. II.
Vládní nařízení č. 4/1941 Úř. věst. čsl. a stanovy se vyhlašují v příloze.
Nosek v. r
Příloha k vyhlášce č. 41/1946 Sb.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. prosince 1940,
č. 4 Úř. věst. čsl. z roku 1941, jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939.1*)
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb. z. a. n., o řádech a titulech toto:
§ 1.
Na památku boje za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení zřizuje se Československý válečný kříž z r. 1939 jako viditelné vyznamenání československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.
Bližší ustanovení obsahují připojené stanovy.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25. října 1940. Jeho provedení se ukládá ministru národní obrany.
Stanovy
Československého válečného kříže z r. 1939.
Čl. 1.
Československý válečný kříž z r. 1939 je zřízen rozhodnutím československé vlády jako viditelné vyznamenání těm československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.
Čl. 2.
Československý válečný kříž z r. 1939 má jeden stupeň. Uděluje se in natura jen jedenkrát při prvním vyznamenání. Každé další vyznamenání československým válečným křížem se značí jeho nositeli na stuze bronzovou snítkou.
Čl. 3.
Popis Československého válečného kříže z r. 1939:
a) Válečný kříž: Kříž o stejných ramenech zakončených hroty, uprostřed mezi rameny zkřížené meče. Na líci malý státní znak, na rubu jsou zemské znaky v kruzích, a to uprostřed ve štítu znak Čech, v hrotech ramen kříže nahoře znak Slovenska, vlevo Moravy, vpravo Slezska a dole Podkarpatské Rusi. Ve středu v mezerách mezi kruhem vroubícím letopočet 1939.
b) Stuha je stejného vzoru jako u Československého válečného kříže z r. 1918; úzké červené proužky