dnes je 26.2.2024

Input:

41/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým

č. 41/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 29. prosince 1948
o Dohodě o kulturních stycích mezi republikou Československou a královstvím Belgickým.
Mezi republikou Československou a královstvím Belgickým byla v Praze dne 6. března 1947 sjednána Dohoda o kulturních stycích se Závěrečným protokolem.
Tato Dohoda a Závěrečný protokol byly schváleny vládou v její schůzi konané dne 4. března 1947 a dne 31. května 1947 byly ratifikovány presidentem republiky.
Výměna ratifikačních listin byla provedena v Bruselu dne 2. července 1948.
Dohoda se Závěrečným protokolem nabyla podle svého čl. 14 účinnosti dnem jejího podpisu t. j. dne 6. března 1947.
Text této Dohody a Závěrečného protokolu se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů. 1*)
 
Dr. Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1*Na straně 198.