dnes je 15.4.2024

Input:

411/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie

411/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. septembra 2023 bola v Bratislave podpísaná Rámcová dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie.
Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 385/2023 z 9. augusta 2023 vyjadrila súhlas s predbežným vykonaním rámcovej dohody odo dňa jej podpisu.
Dohoda sa predbežne vykonáva od 19. septembra 2023 v súlade s článkom 10 ods. 2 rámcovej dohody.
Do textu rámcovej dohody možno nahliadnuť na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.