dnes je 27.5.2024

Input:

412/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

412/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
z 10. októbra 2023,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 375/2020 Z. z., vyhlášky č. 524/2021 Z. z. a vyhlášky č. 521/2022 Z. z. sa mení takto:
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2020 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.
 
Pavol Lančarič v. r.