dnes je 26.5.2024

Input:

42/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob

č. 42/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. ledna 1949
O Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch nemajetných osob.
Mezi republikou Československou a Belgií bylo v Praze dne 10. března 1948 podepsáno Prohlášení vyměněné mezi Československem a Belgií o vzájemném bezplatném vydávání opisů listin osobního stavu žádaných v zájmu administrativním a ve prospěch osob nemajetných, kterým se nahrazuje dřívější prohlášení vyměněné mezi Československem a Belgií dne 24. září 1924, č. 215 Sbírky zákonů z r. 1924 a vyhlášené v Úředním listu republiky Československé dne 18. října 1924.
Toto prohlášení bylo schváleno vládou v její schůzi konané dne 21. října 1947 a vstoupilo v účinnost 30 dnů po podpisu.
Jeho původní slovenské znění se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1*)
 
Dr. Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1*Na straně 203.