dnes je 22.6.2024

Input:

42/1950 Sb., Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

č. 42/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 28. dubna 1950
o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949.
Ministr financí vyhlašuje v dohodě s ministry zahraničních věcí a zahraničního obchodu podle vládní vyhlášky č. 292/1949 Sb., o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu:
Dnem 30. dubna 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené ke shora uvedenému protokolu o podmínkách přístupu, která se týkají těchto položek československého celního sazebníku:
ex Poznámka k saz. čís. 131 a ex Poznámka 2 k saz. čís. 132 sušené mléko; 458b; 459a-e); ex 460 skalní vrtáky se špičkou z tvrdého kovu; 470a, b) ex 484 ložiska kuličková a válečková; ex Poznámka k saz. čís. 530 odstředivky na mléko, váží-li kus více než 300 kg; ex 538a chladící zařízení systému absorpčního - a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
Kabeš v. r