dnes je 13.6.2024

Input:

423/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok

423/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 11. júla 2023 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z., oznámenie č. 502/2011 Z. z., oznámenie č. 409/2012 Z. z., oznámenie č. 414/2014 Z. z., oznámenie č. 142/2016 Z. z., oznámenie č. 75/2017 Z. z., oznámenie č. 107/2017 Z. z., oznámenie č. 118/2017 Z. z., oznámenie č. 13/2020 Z. z., oznámenie č. 14/2020 Z. z., oznámenie č. 6/2021 Z. z., oznámenie č. 7/2021 Z. z., oznámenie č. 14/2022 Z. z., oznámenie č. 150/2023 Z. z. a oznámenie č. 151/2023 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2023. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2023.