dnes je 13.6.2024

Input:

426/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom

426/2023 Z. z.
[zrušené č. 434/2023 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. novembra 2023,
ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Od 4. novembra 2023 do 23. novembra 2023 sa predlžuje obnovenie kontroly vnútornej hranice Slovenskej republiky s Maďarskom.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 4. novembra 2023.
 
Robert Fico v. r.