dnes je 29.2.2024

Input:

43/1946 Sb., Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý řád Bílého lva "Za vítězství"

č. 43/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 26. ledna 1946
o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“.
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1946 zůstávají nařízení republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7. Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“ a stanovy, připojené k nařízení, v platnosti.
Čl. II.
Vládní nařízení č. 7/1945 Úř. věst. čsl. a stanovy se vyhlašují v příloze.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 43/1946 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
republiky československé
ze dne 9. února 1945,
č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“.1)
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb. z. a n., o řádech a titulech toto:
§ 1.
Jako vyznamenání pro československé občany a příslušníky cizích států za vynikající vojenské zásluhy, kterých získali o stát československý a jeho vítězství, zřizuje se
Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“.
Bližší ustanovení o tomto řádu obsahují připojení stanovy tvořící součást tohoto nařízení.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedení jeho ukládá se ministru zahraničních věcí a ministru národní obrany.
Stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“.
Článek 1.
Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“ Je zřízen podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb. z. a. n., se souhlasem presidenta republiky Československé, vládou republiky jako vyznamenání pro československé občany a příslušníky cizích států za vynikající vojenské zásluhy, kterých získali o stát československý a jeho vítězství.
Tento řád lze uděliti, když navrhovaný prokázal
a) osobní statečností takový mimořádný bojový čin, který měl vzápětí rozhodující vliv na úspěšné provedení bojového úkolu jednotky, ve které je zařaděn nebo které je velitelem případně na úspěšné provedení úkolu jednotek nadřaděných nebo sousedních,
b) velitelský čin takového mimořádného rázu, že byl rozhodující pro úspěch operace vlastní vyšší jednotky.
Článek 2.
Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“ pozůstává:
1. z hvězdy Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“ I. a II. stupně,
2. z kříže Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“ a
3. ze zlaté a stříbrné medaile Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“.
Ad 1. Střed hvězdy tvoří stříbrný, lesklý dvojkruh na půdě granátově smaltované. V mezikruží je umístěno stříbrné lesklé heslo „Za vítězství“. Prostor vnitřního kruhu je vyplněn stříbrným lvem malého státního znaku v mdlém provedení, který v dolní části opírá se o dva zkřížené meče, které nepřesahují