dnes je 26.2.2024

Input:

43/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946, sjednaném v Bruselu dne 15. března 1948

č. 43/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. ledna 1949
o Protokolu k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata ze dne 14. ledna 1946, sjednaném v Bruselu dne 15. března 1948.
V Bruselu byl dne 15. března 1948 sjednán Protokol k Dohodě o reparacích od Německa, o zřízení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata, podepsané dne 14. ledna 1946, č. 150 Sb. z r. 1947.
Tento protokol nabyl mezinárodní účinnosti mezi státy, které jej podepsaly, dnem jeho podpisu.
Za Československou republiku byl, se souhlasem vlády daným jejím usnesením ve schůzi konané dne 25. března 1948, podepsán dne 14. dubna 1948. Byl schválen ústavodárným Národním shromážděním dne 5. května 1848 a dne 22. prosince 1948 byl ratifikován presidentem republiky.
Překlad tohoto Protokolu se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.2**)
 
Dr. Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
2**Na straně 204.