dnes je 22.6.2024

Input:

431/2023 Z.z., Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

431/2023 Z. z.
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. novembra 2023
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa § 181 ods. 3 písm. d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vyhlasujem
voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2. určujem
a)  podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 10. februára 2024,
b)  podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
 
Peter Pellegrini v. r.
 
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 431/2023 Z. z.
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 431/2023 Z. z.