dnes je 29.2.2024

Input:

434/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom

434/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. novembra 2023,
ktorým sa dočasne obnovuje kontrola na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Od 24. novembra 2023 do 23. decembra 2023 sa obnovuje kontrola vnútornej hranice s Maďarskom.
§ 2
Zrušujú sa:
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2023 Z. z., ktorým sa dočasne obnovuje kontrola na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2023 Z. z., ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2023 Z. z., ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 24. novembra 2023.
 
Robert Fico v. r.