dnes je 21.4.2024

Input:

44/1953 Sb., Vládní nařízení o volném prodeji zemědělských výrobků a o zemědělských trzích, platné do 31.12.1959

č. 44/1953 Zb.
[zrušené č. 51/1959 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ.
ze dne 30. května 1953
o volném prodeji zemědělských výrobků a o zemědělských trzích.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků:
§ 1.
Základní vlasteneckou povinností jednotných zemědělských družstev, jejich členů, jednotlivě hospodařících rolníků a ostatních osob podléhajících dodávkové povinnosti je řádně a včas splnit povinné dodávky zemědělských výrobků státu.
§ 2.
(1) Jednotná zemědělská družstva, jejich členové, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní osoby podléhající dodávkové povinnosti smějí volně prodávat přebytky svých zemědělských výrobků a výrobky z nich za ceny volně dohodnuté, a to:
a) zrniny, vinné hrozny, brambory, seno a slámu - po úplném splnění povinné dodávky příslušné zemědělské plodiny podle výměru nebo příkazu k plnění, u zrnin po splnění povinné dodávky všech zrnin;
b) mák a jednotlivé druhy koření - po úplném splnění povinné dodávky máku nebo příslušného druhu koření podle dodávkové smlouvy, náhradního výměru nebo příkazu k plnění;
c) jednotlivé druhy zeleniny a ovoce - po úplném splnění povinné dodávky příslušného druhu zeleniny nebo ovoce podle výměru, po případě dodávkové smlouvy, náhradního výměru nebo příkazu k plnění;
d) maso - po splnění dílčích čtvrtletních dodávek masa podle výměru, jde-li o jednotné zemědělské družstvo, nebo po splnění celoroční povinné dodávky masa podle výměru nebo příkazu k plnění, jde-li o členy jednotných zemědělských družstev, jednotlivě hospodařící rolníky nebo jiné osoby podléhající povinné dodávce masa;
e) kravské mléko - po splnění dílčích čtvrtletních dodávek mléka podle výměru nebo příkazu k plnění;
f) slepičí vejce - po splnění dílčích dodávek vajec za předcházející měsíce od počátku roku i za běžný měsíc podle výměru nebo příkazu k plnění.
(2) Pro volný prodej přebytků zemědělských výrobků platí tato omezení:
a) sladařský ječmen, jatečný skot, jatečná telata, jatečné koně a jatečná hříbata je dovoleno prodávat výhradně výkupním závodům krajských výkupních podniků;
b) maso z nutně poražených zvířat je dovoleno prodávat výhradně výkupním závodům krajských výkupních podniků;
c) moštové vinné hrozny a hrozny hybridů je dovoleno prodávat výhradně národním podnikům vinařským.
(3) Pěstitelé olejnin (s výjimkou máku), cukrovky, čekanky, lnu, konopí, chmele, tabáku, machorky, koksagyzu, léčivých a aromatických rostlin jsou povinni i po splnění povinné dodávky prodat státu veškerou sklizeň těchto plodin mimo osivo potřebné pro vlastní hospodářství. Rovněž chovatelé ovcí jsou povinni i po splnění povinné dodávky prodat státu veškerou vlnu.
§ 3.
Jednotná zemědělská družstva, jejich členové, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní osoby, které jsou držiteli zemědělské půdy nebo chovají hospodářská zvířata, smějí volně prodávat též volné zemědělské výrobky, t. j. výrobky, u nichž jim nebyla stanovena povinná dodávka a výrobky, které nepodléhají dodávkové povinnosti, jakož i výrobky z nich.
§ 4.
Přebytky zemědělských výrobků, výrobky z