dnes je 21.4.2024

Input:

44/1958 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů

č. 44/1958 Zb.
[zrušené nepriamo č. 81/1966 Zb.]
ZÁKON
ze dne 3. července 1958,
kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Ustanovení § 8 zákona č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, se mění a zní takto:
㤠8
Svaz československých novinářů
Zajišťovat poslání tisku podle § 1 odst. 1 náleží též Svazu československých novinářů, který se prohlašuje za dobrovolnou organizaci podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních.“
Čl. II
Nařízení ministra informací a osvěty č. 21/1951 Sb., kterým se vydává organizační statut Svazu československých novinářů, se zrušuje.
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Dr. Kahuda v. r.