dnes je 29.2.2024

Input:

444/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach k Medzinárodnému dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) a Kódexu o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Kódex STCW)

444/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov a Kódex o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Kódex STCW) (oznámenie č. 165/2001 Z. z., oznámenie č. 216/2023 Z. z.) boli zmenené a doplnené prostredníctvom rezolúcií prijatých Výborom pre námornú bezpečnosť nasledovne:
1. dňa 22. mája 2014 boli rezolúciou MSC.373(93) a rezolúciou MSC.374(93) prijaté zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2016,
2. dňa 11. júna 2015 boli rezolúciou MSC.396(95) a rezolúciou MSC.397(95) prijaté zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2017,
3. dňa 25. novembra 2016 boli rezolúciou MSC.416(97) a rezolúciou MSC.417(97) prijaté zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli platnosť 1. júla 2018,
4. dňa 13. mája 2021 boli rezolúciou MSC.486(103) a rezolúciou 487(103) prijaté zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2023.
Zmeny a doplnenia nadobudli v uvedených termínoch platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnení je možné nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.