dnes je 15.4.2024

Input:

445/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Centrom pre presadzovanie práva v juhovýchodnej Európe o spolupráci

445/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júla 2023 bola podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Centrom pre presadzovanie práva v juhovýchodnej Európe o spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 12. júla 2023 v súlade s článkom 19 ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.