dnes je 5.3.2024

Input:

447/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky

447/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 29. novembra 2023,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky sa mení takto:
Príloha znie:
„Príloha k vyhláške č. 364/2023 Z. z.
Zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín podľa § 1
 
0409
prírodný med
0410
jedlé produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté (poznámka: výlučne materská kašička a propolis, jedlé)
1001
pšenica a súraž
1003
jačmeň
1005
kukurica
1101
pšeničná múka
1107
slad, tiež pražený
1201
sójové bôby, tiež drvené
1205
semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené
1206
slnečnicové semená, tiež drvené
1701
trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave
2302
otruby
2304
pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet vznikajúce pri extrakcii sójového oleja
2306
pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položky 2304 alebo 2305“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Denisa Saková v. r.