dnes je 22.2.2024

Input:

45/1958 Sb., Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice, platné do 31.12.1958

č. 45/1958 Zb.
[zrušené č. 87/1958 Zb.]
VYHLÁŠKA
Státního výboru pro výstavbu
ze dne 22. července 1958,
kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice
Státní výbor pro výstavbu vyhlašuje podle § 13 odst. 2 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí:
§ 1
Stavebním úřadem prvé stolice jsou v obvodu své působnosti orgány rad těchto dalších místních národních výborů:
v kraji Brněnském: Rosice, Svitavy, Židlochovice,
v kraji Pardubickém: Hlinsko.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1958.
 
Dr. Šlechta v. r.