dnes je 16.4.2024

Input:

45/1965 Sb., Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, platné do 31.12.1969

č. 45/1965 Zb.
[zrušené č. 136/1969 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 7. května 1965
o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům
Ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti k provedení § 325 až 344 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a ustanovení § 17 a 22 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví:
Článek I
Vyhláška č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, se mění takto:
Ustanovení § 34 zní:
„Roční úrokové sazby z půjček jsou:
a) z půjček poskytovaných na pořízení rodinného domku dodavatelským způsobem, na stavbu (přestavbu, přístavbu apod.) rodinného domku, prováděnou svépomocí, na složení členského podílu stavebnímu bytovému družstvu, nákladnější úpravu bytu a na zakoupení rodinného domku od organizace, nejvýše 4 %,
b) u ostatních půjček poskytovaných občanům, nejvýše 6 %,
c) u půjček nesplacených ve lhůtě, pokud jde o částky přiznané soudním rozhodnutím, 7, 2 %.“
Článek II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1965.
 
První náměstek ministra:
inž. Lér v. r.