dnes je 5.3.2024

Input:

46/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby

č. 46/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. února 1946,
jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednických čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7, odst. 1 a 6, § 9, odst. 1 a § 17, odst. 3, zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle - 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státního zřízenectva (služební pragmatiky):
§ 1.
Ustanovení přílohy § 1 vládního nařízení č. 132/1931 Sb., pokud stanoví v oboru ministerstva spravedlnosti zvláštní podmínky pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby, se mění a bude zníti takto:
 
V oboru státní správy
(resortu)
Ve služební třídě
V kategorii úředníků služby
se stanoví zvláštní podmínky pro
1. ustanovení
a) čekatelem
2. povýšení
b) úředníkem
 
 
 
 
 
 
Ministerstvo spravedlnosti
II
vyšší pomocné soudní
1.
a)
absolvování gymnasia kteréhokoliv typu, reálky nebo vyššího odborného učiliště
b)
úspěšný výkon první kancelářské zkoušky, zkoušky knihovní a ustanovovací zkoušky aktuárské.
V nedostatku způsobilých uchazečů s předepsaným vzděláním (§ 1 písm. a) může ministr spravedlnosti prominout do 31. prosince 1948 nedostatek předběžného vzdělání uchazečům, kteří byl aspoň 8 roků nepřetržitě s úspěchem skutečně zaměstnáni v soudní kanceláři a plně se osvědčili v pracech odpovídajících vyšší pomocné soudní službě.
 
 
 
 
 
 
 
 
III
soudní kancelářské
1.
b)
Absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou a v obou případech úspěšných výkon první zkoušky kancelářské a zkoušky knihovní. Ze zvláště závažných služebních důvodů může ministr spravedlnosti prominout i nedostatek předběžného vzdělání uchazečům,
kteří již jsou nebo budou do 31. prosince 1948 ustanoveni v justiční pomocné kancelářské službě a vykonali nebo vykonají s úspěchem uvedené zkoušky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
pro propůjčení služebního místa v 5.nebo vyšší platové stupnici úspěšné
výkon povyšovací zkoušky, ke které lze připustiti jen plně se osvědčivšího soudního kancelářského úředníka, jemuž bylo propůjčeno služební místo 6. platové stupnice.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr spravedlnosti.
 
Fierlinger v.r.