dnes je 21.5.2024

Input:

46/1950 Sb., Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

č. 46/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 18. května 1950
o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949.
Ministr financí vyhlašuje v dohodě s ministry zahraničních věcí a zahraničního obchodu podle vládní vyhlášky č. 292/1949 Sb., o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu:
Dnem 19. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené ke shora uvedenému protokolu o podmínkách přístupu, která se týkají těchto položek československého celního sazebníku:
ex 108a 2 rum; 125; ex 127 kakaová hmota, čokoláda v cihlách a tabulkách a čokoládová poleva - a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
K těmto státům přistupuje od 19. května 1950 i republika Dominikánská.
Kabeš v. r