dnes je 19.4.2024

Input:

49/1950 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí

č. 49/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 22. května 1950,
kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí.
Ministr vnitra stanoví podle § 4 odst. 1 vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě:
Přesun působnosti ve věci rozlučování obcí s ministerstva vnitra na krajské národní výbory podle pol. 15 přílohy A uvedeného vládního nařízení nabude účinnosti dnem 1. ledna 1951.
 
Nosek v. r.