dnes je 30.9.2023

Input:

5/1946 Sb., Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946

č. 5/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 12. ledna 1946
o nástupních termínech v roce 1946.
Ministerstvo národní obrany, doplňujíc svoji vyhlášku ze dne 11. srpna 1945, č. 65 Sb., vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb., pro rok 1946 v zemích České a Moravskoslezské jako termín pro nastoupení do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy ještě tyto nástupní termíny:

1. březen 1946,
1. červen 1946.
(2) Branci, na které se vztahují nástupní termíny uvedené v odstavci 1, budou povoláni do činné vojenské služby jednotlivě svolávacími lístky.
 
gen. Svoboda v.r.