dnes je 3.12.2023

Input:

5/1969 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 32/1964 Sb. o řízení při dovozu

č. 5/1969 Zb.
[zrušené nepriamo č. 42/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 21. prosince 1968,
jíž se mění vyhláška č. 32/1964 Sb. o řízení při dovozu
Ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 54 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
Čl. 1
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 32/1964 Sb., o řízení při dovozu se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) se ruší.
2. K § 6 se připojuje nový odstavec, který zní:
„(3) Výjimky ze zákazu a omezení uvedených v odst. 1 písm a), f) a g) může povolit celní správa.“
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
Ing. Valeš v. r.