dnes je 16.4.2024

Input:

50/1950 Sb., Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

č. 50/1950 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 25. května 1950
o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949.
Ministr financí vyhlašuje v dohodě s ministry zahraničních věcí a zahraničního obchodu podle vládní vyhlášky č. 292/1949 Sb., o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu:
a) Dnem 25. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené ke shora uvedenému protokolu o podmínkách přístupu, která se týkají těchto položek československého celního sazebníku: ex /97a/ tekuté a polotuhé směsi mastných a pryskyřičných kyselin; ex /300a/ 4 stavební desky ze sádry potažené papírem; ex /351a/1 dýhy i desky ze sklížených dýh z březového dřeva; ex /356a/1 cívky z březového dřeva;
b) dnem 28. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení téže přílohy, která se týkají těchto položek československého celního sazebníku: ex 25 ječmen k setí; ex 26 oves k setí; ex /42b/ zelí čerstvé; ex /47b/ semeno sezamové; 50; ex 52 semena řepná a semeno cvikly; 65; ex /73b/ slepice, též kohouti, kapouni a kuřata; /79a/; Poznámka k saz. pol. /79b/; 88; Poznámka 3 za saz. čís. 90; ex 91 tuk rybí a velrybí; ex /119a/ Samsoe, stepní sýr; ex /131b/ sardinky ostatní, slanečci, makrely, šproty, tuňák;
c) dnem, 30. května 1950 nabudou prozatímní účinnosti ustanovení téže přílohy, která se týkají těchto položek československého celního sazebníku: ex 11 citrony; ex 12 pomeranče, mandarinky; Poznámka k saz. čís. 12; /16a/; ex /17b/ jedlé kaštany; ex 36 lískové oříšky nevyloupané i vyloupané; ex 37 (všechny položky a podpoložky); ex /40a/1 brambory; /41b/; ex /43a/3 květák, rajská jablka; /49a/; ex /49b/ červený jetel; ex 104 olej olivový; /109a/; ex /109b/1 vína v sudech; ex 118 mortadella, zamponi atd.; ex /119a/ Bel Paese a všechny zbývající druhy sýrů; ex 129 konservy z rajských jablek; /130a/; ex /131b/ konservy z rajských jablek; ex 162 výtažek ze dřeva kaštanového; ex 202 konopí; 266; /506a/; ex /598g/ kyselina vinná, a to pro zboží pocházející ze všech států, jež požívají při dovozu do československého celního území nejvyšších výhod v oboru celních sazeb.
K těmto státům přistupují od 28. května 1950 Nicaragua a od 30. května 1950 Italie.
Kabeš v. r