dnes je 5.3.2024

Input:

505/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky o poskytovaní krycích evidenčných čísel

505/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 2023 bol vo Viedni podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky o poskytovaní krycích evidenčných čísel.
Vykonávací protokol nadobudol platnosť 23. novembra 2023 v súlade s článkom 11 ods. 1.
Do textu Vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.