dnes je 21.7.2024

Input:

51/1945 Sb., Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vracení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů

č. 51/1945 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 25. srpna 1945
o lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů.
Podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, určují, že šestiměsíční lhůta pro podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manželkami a nezletilými dětmi československých státních občanů (§ 4, odst. 2) počíná dnem, kdy uvedený dekret nabývá účinnosti, t.j. dnem 10. srpna 1945.
Lhůta k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství ostatním v § 3 dekretu uvedeným osobám bude určena dodatečně; žádosti před počátkem lhůty podané považují se za nepodané.
 
Nosek v. r.