dnes je 2.12.2023

Input:

52/1967 Sb., Vládní vyhláška, kterou se zrušuje vládní vyhláška č. 120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob

č. 52/1967 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 15. května 1967,
kterou se zrušuje vládní vyhláška č. 120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 141 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 142 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků:
§ 1
Vládní vyhláška č. 120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob, se zrušuje.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Lenárt v. r.