dnes je 5.3.2024

Input:

524/2023 Z.z., Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 412/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov

524/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 412/2023 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov
V prílohe č. 1 časti 1. Vymedzené úseky diaľnic Zoznam úsekov na diaľnici R4 Identifikátor R04-008 stÍpci Spoplatnená dÍžka v km namiesto čísla „7,767“ má byť správne uvedené číslo „4,767“.