dnes je 26.5.2024

Input:

54/1950 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání

č. 54/1950 Zb.
[zrušené č. 572/1991 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra průmyslu
ze dne 31. května 1950,
kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání.
Ministr průmyslu stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 4 odst. 1 vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě:
Přesuny působnosti se zúčastněných ústředních úřadů na krajské národní výbory, uvedené v příloze A vládního nařízení č. 116/1949 Sb. pod pol. 7 a 8, nabývají účinnosti takto:
1. přesun působnosti uvedený pod pol. 7 (udělování pokynů před rozhodnutím o výdělečném podnikání u výdělkových a hospodářských společenstev) nabývá účinnosti dnem 1. července 1951;
2. přesun působnosti uvedený pod pol. 8 (udělování pokynů před rozhodnutím o výdělečném podnikání u podniků provozovaných po továrnicku) nabývá účinnosti dnem 1. června 1950.
Kliment v. r