dnes je 26.2.2024

Input:

55/1949 Sb., Vyhláška ministerstva informací a osvěty o koordinaci koncertních a artistických produkcí, platné do 30.12.1957

č. 55/1949 Zb.
[zrušené č. 82/1957 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva informací a osvěty
ze dne 28. února 1949
o koordinaci koncertních a artistických produkcí.
Podle § 16, odst. 3 zákona ze dne 25. března 1948, č. 69 Sb., o hudební a artistické ústředně, přiznává se do odvolání hudební a artistické ústředně výhradní právo udíleti v mezích § 2 tohoto zákona na podkladě společného plánování pořadatelům hudebních a artistických produkcí podrobnější směrnice a pokyny o místním, časovém i věcném přizpůsobení celkového pořadatelského plánu i jednotlivých produkcí uměleckým a hospodářským potřebám hudebního a artistického podnikání.
 
Za ministra:
Ing. Kouřil v. r.