dnes je 17.4.2024

Input:

56/1947 Sb., Vyhláška o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938)

č. 56/1947 Zb.
[zrušené č. 1/1996 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí a ministra pošt
ze dne 10. března 1947
o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938).
Na mezinárodních telekomunikačních konferencích, konaných v Kahýře v roce 1938, byl přijat nový mezinárodní telegrafní řád, telefonní řád a všeobecný řád radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací; telegrafní a telefonní řád byly podepsány dne 4. dubna 1938 a všeobecný řád radiokomunikací dne 8. dubna 1938. Tyto řády, které byly sjednány ministerstvem pošt a telegrafů podle § 6, odst. 2, písm. i) zákona o telegrafech ze dne 23. března 1923, č. 60 Sb., schválila vláda 9. října 1938; účinnosti nabyly dnem 1. ledna 1939 s výjimkou článku 7 všeobecného řádu radiokomunikací, který platí od 1. září 1939.
Vyhlašuje se jako doplněk k vyhlášce ministrů zahraničních věcí a pošt a telegrafů ze dne 6. února 1934 (č. 23 Sb. z r. 1934) s tím, že texty uvedených řádů byly uveřejněny jako dvě samostatné části k číslu 65 Věstníku ministerstva pošt a telegrafů z roku 1938.
Tím pozbyly platnosti telegrafní řád, telefonní řád a všeobecný řád radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací, které byly sjednány v Madridu 1932 a které byly uveřejněny jako samostatné části k čís. 52 Věstníku ministerstva pošt a telegrafů z r. 1933 (vyhlášeny byly ve Sbírce zákonů a nařízení č. 23 z r. 1934).
 
Masaryk v. r.
Hála v. r.