dnes je 26.5.2024

Input:

58/1949 Sb.,

č. 58/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 7. března 1949
o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 14 Sb., o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu.
V úředním slovenském znění vládního nařízení č. 14/1949 Sb., se opravují v § 1, odst. 1 slova „Pri každom národnom výbore“ na „Na každom krajskom národnom výbore“.
 
Za ministra:
Adamec v. r.