dnes je 15.4.2024

Input:

59/1947 Sb., Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů

č. 59/1947 Zb.
[zrušené č. 330/1991 Zb.]
ZÁKON
ze dne 2. dubna 1947
o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Odškodné poskytované při ztrátách zvířat podle předpisů o odškodněních a podporách při nákazách a hromadných onemocněních zvířat se rovná, jde-li o nakažlivou obrnu vepřů, u selat a běhounů plné tržní ceně, u ostatních vepřů plné jateční ceně zvířete.
(2) Do odškodného, jež se poskytuje při nakažlivé obrně vepřů (odstavec 1), se započte mimo cenu těch částí usmrceného zvířete, které se ponechají majiteli s úředním souhlasem, náhrada poskytnutá po případě podle pojistné smlouvy plnou částkou.
§ 2
Podle tohoto zákona se poskytuje odškodnění ve všech případech ztrát, které nastaly po 31. prosinci 1946.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezké; provede jej ministr zdravotnictví v dohodě s ministrem financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
 
Dr. Procházka v. r