dnes je 3.12.2023

Input:

59/1957 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem

č. 59/1957 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 21. srpna 1957
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem.
Dne 11. září 1956 byla sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem.
Vláda Dohodu se Závěrečným protokolem schválila dne 4. ledna 1957.
Podle svého článku 18. Dohoda se Závěrečným protokolem vstoupila v platnost dnem 16. ledna 1957 výměnou not o jejím schválení.
České znění Dohody se Závěrečným protokolem se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 19